Καλώς ορίσατε

O ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κελλιά, χωριό που φαίνεται να πήρε την ονομασία του από τα κελλιά των μοναχών που ήταν κτισμένα στην περιοχή, θα πρέπει να υπήρξε μοναστικός ώς τον 12ο αιώνα περίπου. Πρόκειται για μεταβατικό ναό του 9ου αιώνα, ο οποίος αρχικά κτίστηκε ως τρουλαίος σταυροειδής εγγεγραμμένος και αργότερα υπέστη μετατροπές, κυρίως στον τρόπο στέγασης.

Το μνημείο διατηρεί επάλληλα διαδοχικά στρώματα τοιχογράφησης, αποσπασματικού χαρακτήρα, που καλύπτουν μία ευρεία περίοδο από τον 9ο ώς τον 13ο αιώνα. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία στον επισκέπτη να μελετήσει από κοντά την εξέλιξη της βυζαντινής ζωγραφικής στην Κύπρο, μέσα σε διάστημα πέντε αιώνων.

Στην αρχική διακόσμηση, δηλαδή στα τέλη του 9ου αιώνα, φαίνεται να ανήκει η παράσταση της Σταύρωσης. Στον 11ο αιώνα ανήκουν οι παραστάσεις της Θυσίας του Αβραάμ, του αγίου Παντελεήμονα, των αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, όπως και κάποιες άλλες πολύ φθαρμένες παραστάσεις. Στον 12ο αιώνα ανήκουν η μορφή του Αβραάμ, η ένθρονη Θεοτόκος, ο ιεράρχης αριστερά από τον Αβραάμ, τρεις παραστάσεις έφιππου αγίου Γεωργίου, η αποτοιχισμένη τοιχογραφία της όρθιας δεομένης Θεοτόκου δίπλα σε άγιο, οι άγιοι Διομήδης(;), Ανδρόνικος και Δημήτριος. Στον 13ο αιώνα, τέλος, ανήκει η Σταύρωση, μία παράσταση της Προδοσίας, καθώς και η αποτοιχισμένη τοιχογραφία του αγίου Δημητρίου.