Τα βολίτζια του ηλιακού και ο Τούρκος

Μετά το 1959, όταν το χωριό έμεινε αμιγές τουρκοκυπριακό μέχρι το 1975, κάποιος Τούρκος έβγαλε τα βολίτζια του ηλιακού του ναού για να φτιάξει τη στέγη του σπιτιού του. Όταν μετά από ένα χρόνο πέθανε η γυναίκα του, οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του χωριού το θεώρησαν ως τιμωρία από τον Άγιο Αντώνιο.