Το λάδι του Ναού και ο Τούρκος

Όταν το χωριό ήταν μικτό, πριν το 1959, κάποιοι χριστιανοί άφησαν λάδι έξω από το ναό. Δυο Τουρκοκύπριοι τον αντιλήφθηκαν και πλησίασαν. Ο ένας απ’ αυτούς ήθελε να πάρει το λάδι, ενώ ο άλλον τον συμβούλευε να μην το κάνει.

Στο τέλος, μετά τη λογομαχία που είχαν, ο πρώτος Τουρκοκύπριος έκλεψε το λάδι. Δεν πρόφτασε να πάει 100 μέτρα και τυφλώθηκε. Ο άλλος τον έπιασε, επέστρεψαν το λάδι και τότε μόνον ο ασεβής Τουρκοκύπριος ξαναβρήκε το φως του.